Homilie - celkový počet: 39 888
Texty - celkový počet: 2 223

Fatimské jubileum 1917-2017
Slovo na dnešní den

1. čtení: Sir 5,1 - 10
Žalm: Žl 1
Evangelium: Mk 9,41 - 50

Mohli bychom si říci, že se nás dnešní čtení netýkají. Boháči přece nejsme, abychom na sebe vztahovali hrozby apoštola Jakuba. (Jak 5, 1-6). A to co radí Kristus o useknutí ruky a vyloupnutí oka - lze to vůbec brát vážně a doslova? Nemysleme si však, že se naléhavým slovům obou čtení vyhneme. Je jich slovo se nás týká a to velmi výrazně. Tak tedy: Boháči jistě nejsme, ale neproviňujeme se někdy nespravedlností jako ti, proti kterým Jakub píše? Vždyť už tehdy, když jsme k potřebám svých bližních nevšímaví, podobáme se těm, proti nimž míří Jakubova slova. A s tím se přece můžeme setkat kdykoli ve svém životě. A nemám na mysli jen ty potřeby materiální… A v evangeliu to zní přece zcela obdobně. I Kristus nabádá své posluchače, aby nepřehlíželi potřeby svých bližních. Dokonce za ...

Zobrazit homilii k 1. čtení na dnešek

Zobrazit celou homilii k evangeliu na dnešek