Slovo na dnešní den

1. čtení: Am 3,1 - 8;4,11 - 12
Žalm: Žl 5
Evangelium: Mt 8,23 - 27

Pane, zachraň nás, hyneme! Náš život je "loďkou", na které s námi pluje Kristus. On nám ukazuje směr, svým slovem nás vede, abychom vypluli dál od břehů našich jistot tam, kde zůstává jenom důvěra v něj. Někdy se divíme, že nám Ježíš nařídí plout, když ví, že se strhne bouře. Ve vichřici síly našich vášní a žádostí se lodička našeho života často potápí. Jindy to je naše bezmoc čelit zlu, které je kolem nás i v nás. A zase jindy je to zdání, že Boží požadavky nejsou pro nás, že nás přesahují jako ty vlny, které nás spíše zavalí, než aby nás nesly. Ve chvilce ticha se zamysleme, co námi poslední dobu zmítá. Jaký neklid, jaký strach, jaká úzkost, jaký "optimismus". Naším životem může zacloumat i velké zdání dobra, nějaký únik do něčeho, co nám na chvilku "vyřeší život", ale v konečném ...

Zobrazit homilii k 1. čtení na dnešek

Zobrazit celou homilii k evangeliu na dnešek