Slovo na dnešní den

1. čtení: Mdr 6,9 - 21
Žalm: 1 Kron 29
2. čtení: 1 Petr 1,3 - 6;2,21b - 24
Evangelium: Mt 16,24 - 27

Dorostl k svatosti za krátký čas, a naplnil mnohé věky. (vstupní antifona). Drazí bratři a sestry, jistě jsme tomu rádi, že můžeme dnešní svátek svatého Václava oslavovat zároveň jako státní svátek, že je volný den, tak jako neděle, že máme možnost také i tento svátek oslavit účastí na Mši svaté a tak poděkovat Pánu Bohu za jeho lásku k našemu národu, že nám dal tak velikého světce. Svatý Václav byl synem knížete Vratislava a kněžny Drahomíry. Měl ještě i více svých bratrů a sester, ale on jako budoucí kníže měl zvláštní postavení. Jeho se ujala hlavně jeho babička, svatá Ludmila, aby ho vychovala pro dobrého vladaře, dobrého knížete. A tak ho vidíme, jak jej babička vede k modlitbě, jak jej vede k účasti na Mši svaté, jak jej vede k tomu, aby tak zbožně a horlivě přistupoval ke svatému ...

Zobrazit celou homilii na dnešek