Homilie - celkový počet: 39 888
Texty - celkový počet: 2 231Slovo na dnešní den

1. čtení: Iz 49,14 - 15
Žalm: Žl 62(61)
2. čtení: 1 Kor 4,1 - 5
Evangelium: Mt 6,24 - 34

I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu. (Iz 49, 15). Jak velkolepým způsobem mluví Bůh k lidem! Odkud vzal Izaiáš takový dojemný obraz Boží lásky? Zejména na Středním východě, ve starověku, v době, v níž všude a ve všem dominoval muž, muselo jeho přirovnání všemohoucího Boha k něžné a laskavé matce znít skutečně revolučně. Přibližme si na chvíli tento obraz. Když slyšíme o lásce matky ke svému novorozeňátku, okamžitě se nám vybaví vřelá, ochraňující a starostlivá láska. Vybaví se nám žena, která udělá vše, aby ochránila své dítě - i kdyby ji to mělo stát život. A právě to je to zvláštní a zároveň nejkrásnější na proroctví Izaiáše: přesně takto na nás hledí i Bůh. Původním záměrem tohoto proroctví bylo uklidnit Židy, kteří utrpěli porážku v boji, museli opustit svůj domov a ...

Zobrazit celou homilii na dnešek