Slovo na dnešní den

1. čtení: Jer 1,17 - 19
Žalm: Žl 71
Evangelium: Mk 6,17 - 29

Veliké svědectví pravdy. Dnes slavíme svátek mučed­nické smrti člověka, kterého sám Kristus Pán nazývá největším mezi těmi, kdo se narodili z ženy. Ano, dnes slavíme svátek Stětí svatého Jana Křtitele. Víme, že tento Předchůdce Páně byl synem kněze Zachariáše a Alžběty, která byla příbuznou Panny Marie. O jeho mučednické smrti za panování krále Heroda Antipy píšou evangelisté Matouš, Marek a Lukáš, jakož i veliký židovský dějepisec Josephus Flavius. Král Herodes Antipas dal Jana Křtitele uvěznit, protože mu Jan vyčítal nemravný život. Hero­dova cizoložná manželka Herodias donutila pomocí lsti svého manžela k tomu, že dal Jana Křtitele ve vězení stít. Hlas volajícího na poušti, syn Zachariáše a Alžběty, svatý Jan Křtitel nevybíral svá slova. Každému vždy říkal pravdu, i když zněla ...

Zobrazit celou homilii na dnešek