Bůh se stal člověkem jako my,
abychom se my stali jakýmsi způsobem tím, čím je on.
sv. Jan Pavel II.

Počet homilii na webu: 39 440Slovo na dnešní den

1. čtení: Žid 10,1 - 10
Žalm: Žl 40
Evangelium: Mk 3,31 - 35

Buď vůle tvá… Zkusme dnes začít otázkou. Kdy se plní nejlépe příkazy? Můžu odpovědět? Myslím, že když vůli toho, kdo nám něco přikazuje, bereme za svou. Když se sjednotíme v lásce. A co říká Ježíš: „Neboť kdo plní Boží vůli, je můj bratr i sestra, i matka“ (Mk 3, 35). Povrchní sledování dnešního textu evangelia by nás mohlo přivést k překvapení. Pán Ježíš nechává stát venku svou matku a místo toho, aby šel k ní, řekne přítomným: „Kdo je má matka a mí bratři?“ Rozhlédl se po těch, co seděli kolem něho, a řekl: „Hle, má matka a mí bratři. Neboť kdo plní Boží vůli, je můj bratr i má sestra, i matka“ (Mk 3, 33-35). Víme, že pokrevní příbuzenství sehrává ve společnosti důležitou roli. Ježíš se distancuje od svých pokrevních příbuzných. Skutečně? Ne! Ježíš svým postojem ...

Zobrazit homilii k 1. čtení na dnešek

Zobrazit celou homilii k evangeliu na dnešek