Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!
(Lk 3, 4)

Počet homilii na webu: 39 066

Návštěvnost webuSlovo na dnešní den

1. čtení: Iz 48,17 - 19
Žalm: Žl 1
Evangelium: Mt 11,16 - 19

K čemu připodobním toto pokolení? (Mt 11,16). Jak vidíme naše pokolení se nezměnilo ani za 2000 let, i nás Ježíš velmi dobře odhadl. Podobáme se „dětem, co vysedávají na náměstí a pokřikují na své druhy“, rozmazleným dětem, které si vydupou, co chtějí, musí být vždy podle nich. ,,Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.“ Soudíme druhé podle svého metru, my bychom takové věci nebyli udělali, očekáváme, že se budou chovat tak, jako bychom se v té situaci chovali my. Všichni ať skáčou, jak my pískáme. Kolikrát jsme měli pocit, že se lidem nezavděčíme ničím, co děláme? Vždycky od nás vyžadují něco jiného. Naše okolí každodenně klade nároky na naše chování, něco od nás neustále očekávají. Například: ,,chodíš do kostela a tak by ses měl i chovat, nesluší ...

Zobrazit homilii k 1. čtení na dnešek

Zobrazit celou homilii k evangeliu na dnešek