Homilie - celkový počet: 40 100
Texty - celkový počet: 2 259Slovo na dnešní den

1. čtení: Iz 65,17 - 21
Žalm: Žl 30
Evangelium: Jan 4,43 - 54

Toto bylo již druhé znamení, které udělal Ježíš. (Jan 4, 54). Umíš si představit cop? Pokud ano, tak si umíš představit i slova znamení a věřit, propletené v dnešním evangeliu. Znamení se objevuje dvakrát a věřit třikrát - není to náhoda, protože spolu tvoří jedno vlákno, které se táhne celým Janovým evangeliem. Jan říká, že pokud si budeme všímat znamení, naše víra v Ježíše poroste. Samotný Ježíš spojil tyto dvě slova, když řekl: "Pokud nevidíte znamení a divy, nevěříte" (Jan 4, 48). Jak tedy rozpoznáme znamení, když ho uvidíme? A jsou všechny znamení zázračné? Není to nutné. Nejméně tři z nich najdeš v dnešním evangeliu. První se objevilo ve svědectvích obyvatel města. Když se z jejich řečí královský úředník doslechl, že Ježíš koná zázraky, uvěřil. Poté, když poprosil Ježíše, aby šel ...

Zobrazit homilii k 1. čtení na dnešek

Zobrazit celou homilii k evangeliu na dnešek