Slovo na dnešní den

1. čtení: 1 Kor 1,17 - 25
Žalm: Žl 33
Evangelium: Mt 25,1 - 13

Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. (Mt 25, 13). Panny jsou symbolem Ježíšových učedníků, kteří očekávají příchod Pána. Čekání je projev jejich víry. Kdo neočekává příchod Páně, ten nemá víry dostatek. Kdo je tím člověkem pošetilým a nerozumným? To je člověk, postrádající moudrost. Ve svém životě něco důležitého zapomněl, neplánoval, předvídavost nebyla obsažena v jeho životném stylu. Opoždění ženicha je symbolem paruzie, to znamená druhého příchodu Páně na konci věků. Opožděný příchod ženicha vytváří nebezpečí úbytku lásky. Všechny panny usnuly. Tady se nejedná jen o stav perfektní bdělosti, ale o schopnost být připraven. Lampa dává tolik světla, aby bylo možné učinit další krok, takže je vždy potřebná na naší životní pouti, stejně jako potřeba pro stálou přítomnost Božího ...

Zobrazit homilii k 1. čtení na dnešek

Zobrazit celou homilii k evangeliu na dnešek