Slovo na dnešní den

1. čtení: Ex 19,1 - 2.9 - 11.16 - 20b
Žalm: Dan 3
Evangelium: Mt 13,10 - 17

Všední život jako trvalé podobenství k rozeznání Boží lásky k nám. Ježíš do třicátého roku svého života vyrůstal a žil v Nazaretě. Pracoval jako tesař a žil obyčejný lidský život. Zároveň však hledal vůli svého Otce. Byl vnímavý na veškeré maličkosti, kterými je náš život utkán. Viděl v nich symboly toho, co je neviditelné, co tvoří základ věčného života člověka V každodennosti se skrývají hluboká tajemství přítomné Boží lásky. Jsou lidé, kteří neuzavírají své srdce před tímto jemným Božím hlasem. Zachytí ho jenom ten, kdo v sobě má touhu po skutečném životě, po lásce a dávání lásky. "Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek". Tento tichý Boží hlas, který k nám mluví skrze každodenní obrazy, se však dá i přehlušit tužbami, které v konečném důsledku působí zatemnění vnitřního zraku. Je ...

Zobrazit celou homilii k evangeliu na dnešek