Slovo na dnešní den

1. čtení: Sof 3,14 - 18
Žalm: Iz 12
Evangelium: Lk 1,39 - 56

Můžeme se dohadovat, proč se Panna Maria po andělově zvěstování vydala na cestu, aby navštívila Alžbětu. Podle časových údajů v evangeliu tam Panna Maria zůstala až do Janova narození, proto se nejčastěji zmiňuje její pomoc stárnoucí příbuzné, jíž se měl narodit syn. Možná si také chtěla ověřit Boží znamení, které jí bylo nabídnuto v zázračném otěhotnění Alžběty. Určitě ale toužila sdílet se svou příbuznou radost z Božího konání v jejich životech, velebit spolu s ní Boha za velké věci, které jim Pán učinil. Panna Maria v sobě nese Ježíše. Poté, co se otevřela Božímu daru vtělení Božího Syna, všude, kam přijde, s ní přichází také Ježíš a skrze ni působí Duch svatý. Nese v sobě toho, který je větší než ona, je jejím Stvořitelem. Stává se tak živou monstrancí. Slova, jimiž Panna Maria ...

Zobrazit celou homilii na dnešek