Slovo na dnešní den

1. čtení: Jer 20,10 - 13
Žalm: Žl 69(68)
2. čtení: Řím 5,12 - 15
Evangelium: Mt 10,26 - 33

Zničit dobrého člověka. Příběh Jeremiáše je drama dobrého člověka, zavrženého od svých blízkých. Nemohli snést poctivost jeho srdce a slova pravdy, která jim sděloval. Tlak vůči němu nepřátelsky naladěného prostředí byl tak silný, že v některých dnech proklínal den svého narození. Pokračoval v realizaci svého povolání, s vědomím opory Boha, která ovšem, nijak netišila bolesti z ran, které dostával od krajanů. Bůh potřebuje taková obtížná svědectví. Boj s prostředím, snaha o změnu názoru, to vyžaduje velké hrdinství. Z našeho lidského hlediska, v těchto případech není velká šance na úspěch. Společnost netoleruje ty, kteří ji chtějí změnit. Pokud je nedonutí k poslušnosti, zničí je. Dělá to vždy na základě manifestace síly. Zlo ničí dobro a je přesvědčeno o své nadřazenosti. Dobro zřídka ...

Zobrazit celou homilii na dnešek