02. neděle v mezidobí B

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 16.01.2000, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis Představme si člověka, který hledá smysl svého života. Představme si člověka, který by se chtěl stát křesťanem. Uměli bychom mu pomoct? Nebudu se vás teď ptát, v čem by měla vaše pomoc spočívat. Zeptám se vás jinak: souhlasíte s názorem, že nejlépe by se stal křesťanem, kdyby jeden rok bydlel v nějaké křesťanské rodině? Třeba v některé křesťanské rodině z naší farnosti. A kdyby bydlel ve vaší rodině, stal by se křesťanem? Dva učedníci, Jan a Ondřej, se jen na několik hodin zdrželi v domě u Ježíše a hned se stali…