1 Sam 09, 01-04. 17-19; 10, 01

19.01.2002, „Slovo medzi nami“ ročník 3, č. 1/2002 - meditácie na každý deň. Saul, první král Izraele, se zde představuje v dobrém světle jako bohabojný a zdatný muž. Poslali ho, aby našel otcovy oslice. Prošel tedy se svým služebníkem hornaté území a nenašli je, ale našel království. Mohl být Saul ideálním králem Izraele? Bezpochyby ano, avšak jak se dovídáme dále, u Saula se projevily do očí bijící chyby. Jeho vláda bude poznamenána nevěrností Bohu a jeho přikázáním. V určitém smyslu Izraelité ve svém požadavku mít krále protiřečili Božím záměrům, byli nemocní na duši a ani si to neuvědomovali. Nezpozorovali, že se jim do…