33. neděle v mezidobí A

Jana Jelínková, „Slovo medzi nami“ - meditácie na každý deň. Správně, služebníku dobrý a věrný. (Mt 25, 21) Při čtení podobenství o talentech je přirozené, že i my začneme přemýšlet o talentech, které nám Bůh dal. Možná jsme dobří v analyzování situací. Možná nám srdce přitahují lidé v nouzi. Nebo jsme houževnatí pracanti či přirození vůdcové. Možná rádi tancujeme, vyprávíme nebo oplýváme bezmeznou energií. Je úžasné dělat si takovou inventuru, obzvlášť jestliže chválíme Boha za všechny dary, které nám dává, a prosíme ho, aby nás učil využívat je a zdokonalovat. Svatý Pavel však upozorňuje, abychom na tyto věci hleděli trochu jinak. Poukazuje na…