5. neděle postní B

Slovo Boží této neděle obrací naši pozornost ke kříži, na kterém zemřel za nás a za naše hříchy Ježíš Kristus, Spasitel světa. Uvědomujeme si, že skrze tuto smrt Božího Syna vstoupila do lidských dějin spása. Jsme zachráněni! Přicházíme do poslední etapy čtyřicetidenní svatopostní obnovy, která nás má dovést k velikonočním svátkům. Ježíšova výzva k obrácení, jak jsme slyšeli na začátku této posvátné doby, míří především k obrácení našeho srdce, k vnitřnímu pokání. Toto pokání může mít různé projevy. Modlitbou se setkáme s Bohem a můžeme říci, že se s ním den ode dne více sbližujeme. Je to krásná příležitost probrat…