Jan 15, 12-17

27.05.2011, Anežka Hamplová, „Slovo medzi nami“ č. 4/2011 - meditácie na každý deň.

Už vás nenazývám služebníky… Nazval jsem vás přáteli. (Jn 15, 15).

Pamatuješ si ještě, jak se rozvíjel tvůj vztah s nejlepším přítelem? Mít někoho za nejlepšího přítele znamená: trávit s ním mnoho času, důvěřovat mu a svěřovat se mu se svými nejtajnějšími myšlenkami, se svými obavami a svými tužbami. Je to vztah budovaný na důvěře, čestnosti a spolehlivosti. Mnohé věci o tobě ví jen tvůj přítel. V dnešním evangeliu Ježíš nazývá učedníky svými přáteli - a stejně chce nazvat i tebe! Nezapomeň, že svůj život položil za to, abys s ním mohl být neustále spokojený. Všechno obětoval, abys u něho a v něm dosáhl pokoje a našel odpočinek, povzbuzení a inspiraci - všechno to, co spolu se svým nejlepším přítelem nacházíš i na zemi. Ano, Ježíš Kristus, od věčnosti Boží Syn, Pán světa tě nazývá svým přítelem! Není to úžasné?

Otrok má velmi málo práv a téměř žádnou důstojnost...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.