Jan 16, 05-11

Čtení 001 002 ... 005 006

© Liturgické čítania na každý deň » Evangelium podle Jana

Slova svatého evangelia podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nyní jdu k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: ,Kam jdeš?' Spíše je vaše srdce plné zármutku, že jsem vám to pověděl...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.