Mt 11, 20-24

Čtení 001 002 ... 005 006 007

17.07.2012, Marie Kelblerová, „Slovo medzi nami 4. 6/2012 - meditácie na každý deň.

Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! (Mt 11, 21).

Co bylo ústředním tématem Ježíšova kázání? „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království!“ (Mt 4, 17). Ano! Království konečně přichází! Sláva a příslib nebe přichází na zem a přináší s sebou všechnu Boží moc, milosrdenství a uzdravení. Ježíš ale příchod království nejen ohlašoval, On ho i dokazoval vším, co dělal. Uzdravoval každou nemoc a každou chorobu mezi lidmi. Slepí viděli, chromí chodili a malomocní byli očištěni. Také mrtvé křísil. Znamení království měl každý přímo před očima a Ježíš očekával, že se všichni dovtípí. Uzdravení, osvobození, zázračné nasycení měly přitáhnout pozornost lidí žijících v Judsku a Galileji. Ježíš nabízel nový život, naplněný Božím požehnáním a přítomností. Byl tam, zjevoval jim království a hlásal, že pro vstup do něj je třeba jediné - lítost. Byl tam, nabízel tak mnoho a žádal tak málo. Jen někteří však Jeho slovo přijali.

Boží království je zjevné i dnes...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.