Mt 11, 28-30

Čtení 001 002 ... 035 036

Evangelium podle Matouše

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš se ujal slova a řekl: "Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.