Mt 12, 38-42

Čtení 001 002 ... 010 011

Evangelium podle Matouše

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Někteří z učitelů Zákona a farizeů řekli Ježíšovi: „Mistře, chceme od tebe vidět znamení." Ježíš jim odpověděl: „Pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dni a tři noci, tak bude Syn člověka v nitru země tři dni a tři noci...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.