Mt 17, 22-27

Čtení 001 002 ... 006 007

Evangelium podle Matouše

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Když Ježíš a jeho učedníci spolu chodili po Galilei, řekl jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen." Učedníci se velmi zarmoutili. Když přišli do Kafarnaa, přistoupili výběrčí chrámové daně k Petrovi a zeptali se: „Váš mistr chrámovou daň neplatí?" Odpověděl: „Platí." v Jakmile vešel do domu, předešel ho Ježíš otázkou: „Co myslíš, Simone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně?...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.