Mt 19, 03-12

Čtení 001 002 ... 006 007

Evangelium podle Matouše

Slova svatého evangelia podle Matouše.

K Ježíšovi přistoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: „Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?“ On jim odpověděl: „Nečetli jste v Písmu, že Stvořitel na. začátku učinil lidi jako muže a ženu a prohlásil:  Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?' Již tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk Řekli mu na to: „Proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a rozvést se s ní?" Odpověděl jim: „Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.