Ex 03, 13-20

Čtení 001

Kniha Exodus (2. kniha Mojžíšova)

Ctění z druhé knihy Mojžíšovy.

Mojžíš pravil Bohu: „Hle, já přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ,Posílá mě k vám Bůh vašich otců., Když se zeptají: Jaké je jeho jméno?' - co jim mám říci?" Bůh pravil Mojžíšovi: „Já jsem, který jsem!" A dodal: „Tak řekneš synům Izraele: ,Ten, který jest, posílá mě k vám." A ještě pravil Bůh Mojžíšovi: „Tak řekneš synům Izraele: ,Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův, posílá mě k vám!' To je moje jméno na věky, to je můj název po všechna pokolení.

Jdi a shromáždi přední muže Izraele a řekni jim: ,Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův se mi zjevil a řekl: Stále myslím na vás a na to, co se s vámi stalo v Egyptě...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.