Marie Magdaléna

Životopis Čtení Litanie 001 002 ... 016 017

© Liturgia horarum iuxta ritum Romanum; Acta sanctorum; patristique.org; The Roman Breviary and Missal

Učednice Páně, kajícnice. Patřila k prvním ženám, které se rozhodly následovat Ježíše. 
NAROZENA: 1. století, Magdala (město na břehu Genezaretského jezera), Izrael
ZEMŘELA: 63, Efez, Turecko nebo Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Francie
PATRONKA: magdalének, žáků, studentů, zajatců, svedených, holičů, zahradníků, vinařů.
ATRIBUTY: nádobka s mastí, kříž, kniha, lebka; zobrazována bývá také jako kajícnice v jeskyni nebo s anděly.

SVÁTEK:  22. července 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pocházela z Magdaly od Genezaretského jezera...

Celý text homilie je k dispozici pouze pro kněze, jáhny a misionáře po přihlášení (jen pro registrované uživatele). Více viz pravidla registrace.