Iz 26, 01-06

03.12.2009, Eva Dlabajová, „Slovo medzi nami“ 12/2009; meditácie na každý deň. Svrhl ty, kdo sídlí na výšinách. (Iz 26, 5). V době Adventu se vybírají liturgická čtení, která nám mají připomenout nejen Ježíšovy skromné začátky v Betlémě, ale mají poukázat i na jeho druhý, slavný příchod. Dnešní úryvek z Izaiáše například oslavuje vítězství chudých. Vidíme tu příslib spravedlnosti pro starověký Izrael, a zároveň vidíme i Ježíše, jak ospravedlňuje lidi s plnou vírou v novém nebi a na nové zemi. Izaiáš popisuje pyšné „nepřístupné město", které se zřítí tak hluboko, že nohy nuzných ho pošlapou. To neznamená, že chudobní dobudou město v nějaké…