Iz 30, 19-21. 23-26

04.12.2004,  „Slovo medzi nami“ č. 11/2004 - meditácie na každý deň. Existuje množství způsobů, kterými se Bůh během staletí přimlouval za lidi. Například Eliáš slyšel Pána „v tichém, jemném šumu“ (1 Kr 19, 12). K Mojžíšovi Bůh promluvil z hořícího keře (Ex 3, 4). František z Assisi potkal Boha v malomocném, kterého objal, i když byl v ohrožení nákazou. A jak slyšíme a vnímáme Boží hlas my? Věříme, že i my můžeme zakusit jeho osobní dotyk? Bůh se k nám i dnes přimlouvá různými způsoby - svátostmi, Písmem, kázáním, svědectvím druhých, no i nádherným západem slunka, naší osobní modlitbou, svým hlasem…