Jan Maria Vianney, kněz

©, 04.08.2015, Anežka Hamplová Splněný příslib. Velikost člověka se hodnotí i plněním slibů. Kdo jen slibuje, a slib neplní, velmi rychle ztrácí kredit čestného člověka. Je správné, když při výběru přítele nepřehlédneme ani tento moment. Jistě se uchráníme mnoha těžkostí. Pán Ježíš dává apoštolovi Šimonu Petrovi příslib: „Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi" (Mt 16,19). Jedná se o veliký příslib. Ani obrazná řeč o „klíčích" neubírá na významu. Je pochopitelná, protože označil svou Církev jako budovu. Kdo dostal klíč od domu, má za úkol otvírat…