Jan Nepomucký, kněz a mučedník

16.05.2011, © homily-service.sk Snad na všech historických mostech najdeme sochu sv. Jana Nepomuckého, obhájce práv církve a mučedníka zpovědního tajemství. Byl generálním vikářem pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Kolem jeho postavy vzniklo díky historikům mnoho zmatků. Prý byli dva - Jan z Pomuku, skutečná postava - gen. vikář a Jan z Nepomuku, vymyšlená postava mučedníka za zpovědní tajemství. Dnes je historicky nepochybné, že jde o jednoho člověka. Pomuk, ze kterého sv. Jan pocházel, byl později přejmenován na Nepomuk. Špatné datování, které také způsobilo zmatky, vzniklo tím, že někdo považoval číslo stránky rukopisu za letopočet. V krátkosti je možné říct, že hájení…