Josef z Nazareta, snoubenec Panny Marie

P. Roman Janáč, CSsR, 19.03.2007 Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie a pěstouna Božího Syna, Ježíše Krista, se na celém světě těší zvláštní úctě a oblibě. Mnoho lidí se ke svatému Josefovi v modlitbě utíká, prosí ho o přímluvu a pomoc a chová k němu skutečně hlubokou úctu. V čem spočívala velikost tohoto biblického Josefa, na kterého se v současnosti a zvláště dnes obracíme? V Písmu svatém je toho o něm napsáno velmi málo a on sám neřekl v Písmu vůbec nic. Víme jen, že byl tesařem, byl pracovitý, spravedlivý, snad oproti Panně Marii starší. Proč tedy ta, na jedné straně…