Křížová cesta » Dvouřádková (1)

Dvouřádková křížová cesta

 —————————————————————————————–

1. zastavení: Soud 

Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost. Učíš mě snášet i to, co se mi zdá nezasloužené.

2. zastavení: Kříž 

Pane, bereš na ramena kříž. Učíš mě, abych byl připravený na utrpení, když jsou nevyhnutelná.

3. zastavení: Pád 

Ježíši, padáš. A vstáváš. Posilňuj mě, když kříž bude převyšovat moje síly.

4. zastavení: Marie 

Ježíši, opouštíš svoji Matku. Posiluj mne, když mám opustit milé osoby pro vyšší cíle.

5. zastavení: Šimon

Šimon ti pomáhá. Dej, ať se nikdy nevyhýbám pomáhat ti ve svých bližních.

6. zastavení: Veronika

Ježíši, jemnocitně odměňuješ Veroniku. Naplňuj mě pozorností vůči těm, kteří mi prokáží i sebemenší službu.

7. zastavení: Druhý pád

Padáš za ty, kteří tě vedou na popravu. Dej mi sílu pracovat i pro ty, kteří mi činí zlo.

8. zastavení: Ženy

I ve svém utrpení poučuješ a napomínáš. I v bolesti a utrpení chci zůstat věrný svému povolání.

9. zastavení: Třetí pád 

Potřetí padáš a vstáváš. Nežádáš tedy, abych nikdy nebyl slabý, ale žádáš, abych vstal.

10. zastavení: Vysvlékání ze šatů

Vysvlékání se přidávalo k tělesným mukám jako duchovní potupení. Dej, ať vždy si vzpomenu na tebe, když mě budou tupit.

11. zastavení: Přibíjení

Znemožnili ti každý pohyb, ale přesto nerezignuješ ve svém spásném díle. Dej, abych v jakýchkoli omezeních nerezignoval ve svém povolání.

12. zastavení: Smrt 

Nikdo ti nevzal život. Sám ho dáváš. Z lásky. Dej, abych byl mužem oběti. Z lásky.

13. zastavení: Snímání

Matka bere do náruče tvoje mrtvé tělo. Matko, vezmi mne do náruče nyní i v hodině mé smrti.

14. zastavení: Hrob

Nezůstal jsi v hrobě ležet. Vstal jsi, Pane, a žiješ. Ježíši, dej, ať s tebou zemřeme a s tebou věčně žijem. Amen.