Lk 05, 17-26

06.12.2004, © homily-service.sk Abyste viděli, že má Syn člověka na zemi moc odpouštět, pravím ti: Vstaň! Hřích se dotýká Boha, který se ztotožnil s člověkem. Ale to má za následek tzv. svatou výměnu, jak ji nazývají Otcové církve: člověk se ztotožnil s Bohem. Dnes víme, že kněz ve zpovědnici odpouští hříchy na místě Božím. Apoštolové dostali tu moc od Krista dřív, než byli posláni do celého světa hlásat evangelium (srov. Jan 20, 22nn.). Vykonávají tuto funkci svátostně. To však neznamená, že by ji měli vykonávat jenom oni sami. Každý z nás je povinen bližnímu odpouštět hříchy, aby se dostalo odpuštění jemu…