Lk 17, 07-10

Jako malé děvče jsem se léta trápila na hodinách klavíru. Myslela jsem, že podstatné je hrát přesně podle not tak, jak byly napsána, a dodržovat všechny značky. Každou chybu jsem pociťovala jako osobní selhání. Abych se neselhala před jinými, hrála jsem jen doma a jen velmi výjimečně na povinných vystoupeních. Vzpomínky na moje trápení s klavírem se vynořily, když na hodiny hudby začala chodit moje dcera. Ta na rozdíl ode mě postupovala rychle a nebylo těžké zjistit, proč. Láska k hudbě jí vycházela ze srdce, i když se držela not, nebála se nechat plynout hru ze svého nitra. Výsledek byl…