Mk 02, 01-12

Čekali bychom, že Pán Ježíš odpoví na důvěřivé jednání nosičů i nemocného, kterého před něj spouštějí dírou ve stropě, „buď zdráv, vstaň a choď!“ A zatím slyšíme: „Synu, odpouštějí se ti hříchy“. Proč to? Především chce Pán Ježíš ukázat, že hřích je větším zlem než nemoc, že zdraví duše je cennější než zdraví těla. Uzdravení z nemocí jsou jen obrazy těch, kteří už zde na zemi zakoušejí spásu, očištění duše a naplnění milostí. Za druhé: neplatí židovský názor, že nemoci jsou trestem za hříchy. Mnozí, kteří budou uzdraveni duchovně, budou dál nemocni tělesně. Že je ochrnutý uzdraven i tělesně, stalo…