Mk 02, 13-17

„Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky“, říká Pán Ježíš, a co říká, uvádí ve skutek. Za učedníka povolává celníka veřejného hříšníka a stoluje s lidmi, kterých se pravověrný Žid štítil, a baví se s nimi jako rovný s rovnými. Tím jim chce dodat odvahu, aby se rozešli se svou špatnou minulostí, aby uvěřili v Boží lásku a začali nový život. Pán Ježíš vyhledává lidi na okraji společnosti, protože ho potřebují; potřebují uvěřit, že Bůh se chová jinak než lidé, kteří nad nimi lámou hůl. Bůh přijímá do svého království právě lidi padlé, kteří uznají svou bídu a nechají se nést…