Mk 03, 07-12

Chceme-li být skutečně úspěšní, musíme znát nejen svůj cíl, ale i cestu, jíž ho můžeme dosáhnout. Nestačí si zvolit jen cíl, musíme mít i plán, jak ho dosáhnout. Vojáci takovému plánu říkají strategie. Ježíš Kristus měl také takovou božskou strategii. Jeho pozemský život, jeho hlásání evangelia na této zemi bylo jen první fází této strategie. Ale právě v té době také připravoval podmínky pro druhou fázi své strategie. Kristovo počínání nám pěkně zachycuje evangelista Marek. Bude jistě užitečné, když se nad jeho slovy chvíli pozastavíme. „Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z Galileje šlo…