Mk 06, 07-13

Ježíšovi učedníci byli obyčejní, skromní muži. Neměli žádné výjimečné vlastnosti ani talenty, které by je opravňovali konat to, co dělal Ježíš. A přesto je Ježíš povolal, aby se stali jeho učedníky a poslal je dělat to, co viděli u něho. Když začali pomazávat nemocné, vysvobozovat posedlé a hlásat pokání (Mk 6, 12-13), Duch skrze ně mocně působil. Od té doby ten samý příkaz, který dal Ježíš učedníkům, plní milióny mužů a žen. A Duch působí dál právě tak mocně. Podívejme se například na Piera Giorgia Frassatiho. Frassati se narodil v italském Turíně roku 1901. Byl šikovným studentem tělovýchovy na universitě.…