Mk 08, 14-21

„Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte!“ Tato slova neříká Ježíš nemocným, kteří jsou slepí a hluší, ale říká je překvapivě svým učedníkům, těm, kteří by nejlépe měli vnímat a reagovat na každé jeho slovo. Připomenul jim zázračné nasycení. Zní tam věta: „Copak si nevzpomínáte…?“ Rodiče vědí, že důležitý prvek ve výchově dětí, a to zejména v nižším věku, je neustálé připomínání: Máš to či ono? Nezapomněl jsi…? Nezapomeň si vzít...! atd. I když jsou děti větší a ještě větší, zní hlas rodičů tím naléhavěji, čím více je v sázce jejich budoucí osud: Nezapomeň, co jsem ti říkal… Pamatuj…