Mk 08, 22-26

Ojedinělé překvapení v Ježíšově činnosti - uzdravení slepého - se podaří až na druhý pokus. V textu čteme, že až po druhém vložení rukou na oči slepec viděl úplně jasně. Boží terapie ovšem nepotřebuje žádné opravy, je dokonalá. Ježíš nám touto příhodnou opět chce něco napovědět. Existuje dost časté rčení, kdy lidé o něčem řeknou: „Je to úplně jasné.“ Ale někdy se můžeme mýlit a později zjistíme, že je to jinak, že jsme neviděli a neodhadli věc zrovna nejlíp. A vůbec, víme, že je život často složen z nejasných souvislostí, kdy nevíme, co bude v příštím momentě, a často se…