Mt 07, 21. 24-27

O svatým Jeronýmovi, známem znalci Písma svatého, je známa příhoda, jak se pokoušel pochopit jeden náročný úryvek z Písma. Po delších týdnech úsilí získat z jednoho úryvku z Pavlova Listu Římanům duchovní moudrost to temperamentní učenec nakonec vzdal. V rozhořčení rozhodil svatý text po místnosti a vykřikl: “Pavle, ty nechceš, abychom tě pochopili!” Necítili jsme se všichni podobně, když jsme se snažili cosi od Boha dozvědět? Zřejmě Jeroným věděl, že problém není v Bohu nebo v jeho ochotě mluvit, ale v naší slabosti slyšet. Bůh si opravdu přeje, abychom ho chápali. Chce, abychom jasně slyšeli jeho hlas. Proč by nás…