Mt 09, 14-15

02.03.2001, „Slovo medzi nami“ ročník 2, č. 2/2001 - meditácie na každý deň. Jaký je náš názor na půst? Je to smutek nad našimi hříchy? Je to pro nás náboženská povinnost, kterou jsou křesťané povinní dodržovat? Ježíš chce, aby jeho učedníci měli o půstu jinou představu. Křesťanský půst by neměl být obdobím smutku, ale obdobím velké radosti a očekávaní. Ježíš řekl, že když bude on, ženich, vzatý, potom se budou jeho učedníci postit. Ježíš nám však přislíbil, že bude s námi stále! Je s námi pod mnoha způsoby: skrze Ducha Svatého, Písmo sv., Eucharistii, Církev, přes vysvěcené služebníky, a je mezi námi, když se scházíme v jeho…