Panna Maria » Neposkvrněné početí

P. Marián Šuráb, Dioecesis Nitriensis, 08.12.2000, P. Jan Lisowski, Archidioecesis Olomucensis, © Hlásaj slovo, Prešov 2000 Často nás někdo volá: Kde si? Odpovídáme podle toho, co děláme. Když děláme to, co máme, odpovídáme čestně. Když děláme něco zlé, tak se vymlouváme anebo klameme. „Kde si?“, ptá se i Bůh Adama. Adam se musí vymlouvat, neboť ví, že neposlechl Boha. Vymlouvá se na svou hanlivost a na ženu Evu. Kdyby nebyl zhřešil, nebyl by klamal. Podobně se vymlouvá i Eva. Vinu svádí na hada, který ji navedl na neposlušnost. Když anděl oslovuje Marii, nachází ji při plnění každodenních povinností. Maria se též zalekla. Ne…