Słowo na dziś

Czytanie I: Joz 3,7 - 10a.11.13 - 17
Psalm: Ps 114
Ewangelia: Mt 18,21 - 19,1

Potrzeba przebaczania. Jak reagować na krzywdę wyrządzoną nam przez bliźniego? Rozgniewać się? Przecież to niechrześcijańskie. A może należałoby posłuchać Jezusa Chrystusa, który w Ewangelii wyraźnie daje do zrozumienia, że winowajcy trzeba z całego serca przebaczyć. Co więcej, Zbawiciel nakazuje zawsze przebaczać naszym braciom i siostrom. Czy to jest możliwe w praktyce? Św. Jan z Avila w jednym z kazań powiedział: Choćby ci sprawiono pięćdziesiąt tysięcy przykrości, wszystkie powinieneś przebaczyć. Twoja cierpliwość musi sięgać dalej niż czyjaś złośliwość; wcześniej ktoś powinien zmęczyć się wyrządzaniem ci zła, aniżeli ty jego znoszeniem. Oczywiście, nie jest to łatwe, ale - jak się okazuje - możliwe. Cierpliwość może pokonać złośliwość, a dobro - zło. Jean Yves Leloup OP radzi ...

Pokaż homilie na 1 czytanie na dziś

Pokaż całe homilie do Ewangelii na dziś