Przygotowuje się nowa wersja witryny „kapky.eu”.
Na nowej stronie zostałby tylko język czeski i słowacki.
Czy potrzebna jest wersja polska?
Co o tym sądzicie? Napiszcie proszę na e-mail: kapky@centrum.cz
Dziękuje.  
ks. Jan Lisowski
+ 420 720 366 277 (WhatsApp)
Nowa witryna (projekt strony i przeniesienie istniejących treści)
będzie kosztowała około 40 000 Kč - 6 295 PLZ.
Możecie wesprzeć tą inicjatywę, jeżeli tylko macie chęć. 
Liczy się każda pomoc. Poniżej zamieszczam dane konta.

Nr konta w Polsce
55114020040000380275329310

Bank: m-Bank

----


 


Słowo na dziś

Czytanie I: Jr 20,10 - 13
Psalm: Ps 69(68)
Czytanie II: Rz 5,12 - 15
Ewangelia: Mt 10,26 - 33

Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10,33) Większość słów Jezusa jest dla nas zachętą i inspiracją. Jednak od czasu do czasu Jezus mówi coś absolutnie wstrząsającego. Na przykład, że jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszy, nie dostaniemy się do nieba (Mt 5,20). Albo że ten, kto nie spożywa Jego Ciała i nie pije Jego Krwi, nie osiągnie życia wiecznego (J 6,51). Powiedział nawet: „Biada wam, bogaczom” (Łk 6,24). Oczywiście Jezus jest Bogiem miłości i miłosierdzia. Jednak dzisiejsza Ewangelia jest właśnie jedną z tych niosących ostre na pozór przesłanie, które podaje w wątpliwość nasze wieczne szczęście. Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z takich tekstów? Przypomnijmy sobie św. Piotra. On, „Skała” Kościoła, ...

Pokaż całe homilie na dziś