Popeleční středa

Jací jsme malí před Bohem. Za chvíli budeme svědky jednoduchého, ale dojímavého obřadu. Popel z ratolestí posvětíme jednoduše bez kadidla, a přitom uslyšíme překrásnou modlitbou, abychom si uvědomili, že před Bohem je člověk jen prach. Pak následuje označení čela popelem, přičemž zaznějí slova z Písma svatého z Knihy Genesis „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obracíš“ (Gen 3,9). Tato myšlenka je v našem životě velmi důležitá. Velký anglický vědec Jeans přednášel univerzitním poslouchačům v Londýně, v aule univerzity, o velikosti vesmíru. Vysvětloval jim, že vesmír je tak úžasně veliký, že se jeho rozměry nedají počítat na kilometry, ale…