Pravidla registrace

Tyto webové stránky jsou určeny pouze pro kněze! Zdrojem financí na provoz webu budou pouze dary nás kněží.

Tedy web je přístupný výhradně:

  • kněžím,
  • trvalým jáhnům,
  • jáhnům, kteří se připravují ke kněžství,
  • řeholním sestrám,
  • překladatelům textů.

Podmínky registrace a aktivace účtu na homiletickém webu:

Kněží a trvalí jáhni: dvě své homilie nebo dar 100,- Kč (na jeden rok). Homilie přeposlat na e-mail: kapky@centrum.cz. Jedná se výhradně o homilie, jejichž autorem je kněz, který se rozhodl zaregistrovat na webu. 

Překladatelé textů: přístup neomezený.

Účet na webu je aktivován pouze těm, kteří splní podmínky registrace. Na jeden rok stačí aspoň 2 své homilie nebo příspěvek (dar) 100, Kč) protože jenom tak může web fungovat.

číslo účtu:
 
1092030083/0800, Česká spořitelna
variabilní symbol: zde napište číslo vašeho ID

Zpráva pro příjemce: napište „dar pro web kapky.eu“

—————————————————————————————–

Obnovení aktivace účtu:

Aspoň dvě homilie nebo dar na provoz webu. (obnovení na jeden rok).

Jiné informace: vlastník webu: P. Jan Lisowski