Registration Form

Please fill in the form below to register.

  • Heslo

* Vyplnění položek označených hvězdičkou je povinné.


Portál je veřejně přístupný. Výjimkou je kategorie „HOMILIE” – která je určená výlučně pro: kněze, jáhny, misionáře, překladatele textů. Proto prosím, aby se neregistrovali laici ani bohoslovci! Při registraci uvádějte prosím pravdivé informace. V případě, že uvedete nepravdivé informace, účet nebude aktivován. Homilie nejsou veřejně přístupné z důvodu ochrany autorských práv.

Registrace nového uživatele:

Kněží a jáhni: 5 svých homilií (na rok)

Homilie zašlete prosím na adresu kapky@centrum.cz; Autorem homilií musí být kněz, který žádá o registraci nebo prodloužení platnosti účtu na webu.

Jáhni, kteří se připravují na přijetí kněžského svěcení, mají aktivaci účtu zdarma na dobu jednoho roku.

Misionáři, spolupracovníci a překladatelé textů mají přístup bez omezení.

Prodloužení nebo obnovení aktivace účtu na webu:

5 homilií.

Podmínky využívání portálu

Uživatelem webu kapky.eu se rozumí jak osoba, která se na webu zaregistrovala, tak každá osoba, která web jednorázově navštíví. Registrovaný uživatel získává přístup do všech částí obsažených na webu, jednorázový uživatel má přístup pouze do jeho částí. Při zakládání účtu se uživatel zavazuje uvést pravdivé, přesné a úplné informace požadované webem.