!!! Nový web - prosba !!!



Slovo na dnešný deň

1. čítanie: Jer 20,10 - 13
Žalm: Ž 69(68)
2. čítanie: Rim 5,12 - 15
Evanjelium: Mt 10,26 - 33

Toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. (Mt 10, 33). Väčšina Ježišových slov nás povzbudzuje a inšpiruje. Príležitostne však povie aj niečo, čo nami poriadne otrasie. Hovorí nám napríklad, že „ak naša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdeme do nebeského kráľovstva“ (Mt 5, 20), alebo že „kto nebude jesť jeho telo a piť jeho krv, nebude mať večný život“ (Jn 6, 51), alebo „beda vám, boháči“ (Lk 6, 24). Ježiš je, pochopiteľne, Boh milosrdenstva a lásky. Dnešné evanjelium je však jedným z tých zdanlivo tvrdých posolstiev, pre ktoré si robíme starosti o naše večné šťastie. Čo sa teda od nás očakáva, že urobíme s výrokmi, ako sú tieto? Všimnime si svätého Petra. On, „skala“ Cirkvi, zaprel, že niekedy vôbec ...

Zobraziť celú homíliu na dnes