Křížová cesta » Pro rodiče a děti (1)

Pomůcky: dva mikrofony, nakopírovaný text písně Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán, 15 svící a jednotlivé obrázky křížové cesty ve formátu A3, které si rodiče s dětmi vybarví doma ještě před příchodem na křížovou cestu.

Postup: Každé zastavení má jedna rodina (minimálně 1 rodič a 1 dítě). Postupně přicházejí do presbytáře, kde jsou připraveny dva mikrofony. Ukážou svůj obrázek zbytku věřících a přečtou zamyšlení. Potom položí svůj obraz k oltáři na vyvýšené místo a zapálí jednu svíci. Mezi jednotlivými zastaveními se zpívá písnička „Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán.“

Úvodní modlitba:

Dítě: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Pane Ježíši, dnes si spolu se svými rodiči chceme projít Tvoji křížovou cestu a zamyslet se při ní sami nad sebou a nad svými rodinami. Budeme se modlit za to, aby u nás doma bylo vždycky dobře. Abychom se měli rádi, pomáhali si, a dokázali si odpustit, když se nám něco nepovede. Prosím, abys poslouchal naše modlitby. Abychom se na konci křížové cesty, po cestě domů, drželi s rodiči za ruce a společně děkovali za to, jak moc nás máš rád. Děkuji. Amen.

1. zastavení: Pána Ježíše odsoudili na smrt

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Rodič: Pán Ježíš přišel na zem, aby pomohl lidem. Uzdravoval je, učil je, a chtěl, aby se všichni dostali do nebe. Celé zástupy za Ním chodili. Jenomže někteří lidé to nechápali a považovali Ho za nepřítele a lháře. Proto Ho postavili před Piláta a odsoudili k smrti na kříži.

Dítě: Můj Pane Ježíši, když se podívám na první zastavení, hned si vzpomenu na svoje rodiče. I oni to se mnou myslí dobře. Starají se o mne, dávají mi najíst, jsou se mnou, když jsem nemocný. Mají mě rádi úplně stejně, jako Ty máš rád všechny lidi. Prosím Tě, abych si na to vzpomněl pokaždé, když se mi bude zdát, že jsou moji rodiče nespravedliví. Nedovol, abych je neprávem odsoudil, jako to lidé udělali Tobě.

Rodič: Ukřižovaný Ježíši

Dítě: smiluj se nad námi.

2. zastaveni: Pan Jezis prijíma kríz

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Rodič: Když Pána Ježíše odsoudili, donutili Ho vzít na ramena těžký kříž a On ho celou cestu musel nést. Po těžkém bičování byl moc slabý a kříž byl tak těžký, že ho málem ani neunesl. Přesto si ho Pán Ježíš dal na záda a ze všech sil se snažil dojít až na konec. On totiž věděl, že když to dokáže, zachrání všechny lidi na světě.

Dítě: Můj Pane Ježíši, i moji rodiče na sebe každý den berou svůj těžký kříž. Každý den chodí do práce a ještě mají čas, aby mi připravili jídlo, vyprali oblečení, uklidili dům a pomohli mi s úkoly. Je to náročné, ale dělají to proto, že mě mají rádi. Prosím Tě, abych jim se vším pomáhal, aby to neměli tak těžké. Protože když pomůžu jim, bude to jako bych pomáhal nést kříž Tobě.

Rodič: Ukřižovaný Ježíši

Dítě: smiluj se nad námi.

3. zastaveni: Páb Ježíš poprvé padá pod křížem

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Rodič: Pán Ježíš už nemohl unést ten těžký kříž. Byl moc unavený a slabý. A tak se stalo, že se mu podlomila kolena a On upadl na zem. Zůstal bezvládně ležet na zemi a nenašel se ani jeden jediný člověk, který by mu pomohl. Všichni se mu jen smáli a nadávali mu.

Dítě: Můj Pane Ježíši, moji rodiče bývají také často unavení a slabí. Po těžkém dnu v práci a po všech domácích povinnostech už by si rádi odpočinuli. A ještě musejí poslouchat moje zlobení a odmlouvání. Nechce se mi ani umýt nádobí, abych jim pomohl. Prosím Tě, abych vždycky poznal, když moji rodiče potřebují s něčím pomoct. A abych jim pak opravdu a rád pomáhal.

Rodič: Ukřižovaný Ježíši

Dítě: smiluj se nad námi.

4. zastavení: Pán Ježíš potkává svoji maminku

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Rodič: Celou cestu Pána Ježíše jenom uráželi, nadávali a vysmívali se mu. Byli na něj hodně zlí. A najednou uviděl v davu před sebou tu nejkrásnější tvář na světě – tvář své maminky, Panny Marie. Neměli čas si nic říct, jenom se na sebe podívali. Ale Pánu Ježíši ten pohled stačil a hned se cítil o trochu lépe.

Dítě: Můj Pane Ježíši, i mě se občas stává, že mi někdo ublíží. Moji spolužáci, kamarádi i cizí lidé. Jsem smutný a potřebuju někoho, kdo by mě utěšil. Hned spěchám domů, protože vím, že tam uvidím svoji maminku a tatínka. Už jenom pohled na mě mi stačí, aby mi bylo lip. A když mě obejmou a pohladí, tak vím, že mi nikdo na světě nemůže ublížit. Děkuji Ti za svoje rodiče a prosím Tě, abych dokázal potěšit i já je, když jsou smutní.

Rodič: Ukřižovaný Ježíši

Dítě: smiluj se nad námi.

5. zastavení: Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ditě: Když už byl Pán Ježíš hodně slabý a vojáci se báli, že na Golgotu nedojde, donutili kolemjdoucího Šimona, aby mu pomohl. Šimonovi se ale nechtělo. Stejně tak, jako mě se často nechce pomáhat rodičům. I když třeba vidím že už jsou hodně unavení.

Rodič: Pane Ježíši, prosím Tě, abych dokázal(a) své dítě poprosit o pomoc, když potřebuji. Abych se nenechal(a) rozčílit, když vidím, že pomoc je neochotná a vynucená. Abych ji přijal(a) a také dokázal(a) poděkovat. A abych i já poznal(a), kdy potřebuje pomoc mé dítě.

Dítě: Ukřižovaný Ježíši

Rodič: smiluj se nad námi.

6. zastaveni: Veronika podává Pánu Ježíši roušku

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Rodič: V davu zlých lidí, kteří Pána Ježíše doprovázeli se najednou objevila zvláštní žena. Jmenovala se Veronika a nebála se jít až k Pánu Ježíši a utřít mu z tváře krev. I když všichni ostatní lidé jí za to nadávali a posmívali se jí. Ona se za Ježíše nestyděla.

Dítě: Můj Pane Ježíši, někdy se mi stane, že i já se stydím za své rodiče. Mluvím o nich špatně před svými kamarády a spolužáky, vysmívám se jejich starostlivosti, nevážím si jejich péče. Prosím tě, abych si víc vážil všeho, co pro mě rodiče dělají a abych je dokázal ocenit a pochválit je i před jinými lidmi.

Rodič: Ukřižovaný Ježíši

Dítě: smiluj se nad námi.

7. zastavení: Pán Ježíš padá podruhé pod křížem

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Dítě: Druhý pád. Pán Ježíš už nemůže. Bolí ho celé tělo a nemá už sílu vstát. Přesto se zvedne, protože moc dobře ví, že když to zvládne, zachrání celou zemi. Jeho láska k nám ho donutí vstát a znovu se vydat na cestu.

Rodič: Můj Pane Ježíši, i mě se někdy stává, že už nemůžu. Povinnosti v práci i doma, spousta starostí a spěch. Nemám čas ani na svoje děti. Padám. V takové chvíli mi stačí maličkost a já se nechám vyprovokovat k hněvu. Prosím tě, abych ml moje láska k dětem vždy pomohla nadechnout se a jít dál. Stejně tak, jako jsi to udělal Ty.

Rodič: Ukřižovaný Ježíši

Dítě: smiluj se nad námi

8. zastavení: Pán Ježíš potkává plačící ženy

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Rodič: Další, koho Pána Ježíš na své cestě potkal, byla skupinka plačících žen. Plakaly, protože jim bylo Pána Ježíše líto. Ale ani na chvíli je nenapadlo, že i ony samy mají podíl na tvém trápení.

Dítě: Můj Pane Ježíši, já taky často pláču. Když mi rodiče nechtějí dovolit všechno, co si přeji. Když se mi zdá, že jsou na mě zlí. A jak často kvůli mně pláčou i moji rodiče. Když jsem tvrdohlavý a nechci je poslouchat. Pane Ježíši, prosím Tě, abychom doma méně plakali a více se poslouchali. A vždycky si dokázali odpustit.

Rodič: Ukřižovaný Ježíši

Dítě: smiluj se nad námi.

9. zastavení: Potřetí padáš pod křížem

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Rodič: Znovu padáš, Pane Ježíši. A ten pád byl tak hrozný, že se vojáci lekli, že jsi mrtvý. Začali do tebe kopat a tvrdě se Tě snažili probrat.

Dítě: Můj Pane Ježíši, pomoz nám, abychom v našich rodinách k sobě nikdy nebyli tak krutí, jako byli vojáci. Když uvidím, že jsou moji rodiče unavení, abych je utěšil a pohladil je. Abych jim často opakoval, že je mám rád. A aby to často opakovali i oni mě.

Rodič: Ukřižovaný Ježíši

Dítě: smiluj se nad námi.

10. zastavení: Svlékají Tě z šatů.

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Dítě: Už jsi v cíli, Pane Ježíši. Z ramen Ti sundali kříž a už jen čekáš, co se bude dít. Přicházejí vojáci a vysvlékli Tě z šatů. Jakoby Tě po všem tom trápení chtěli ještě pořádně potupit a zostudit. Stojíš tu zbitý a nahý.

Rodič: Pane Ježíši, při tomto zastavení si vzpomínám na chvíle, kdy jsem dával špatný příklad svým dětem. Třeba i nechtěně. Nevhodná slova, nevhodné filmy a časopisy, nevhodná místa, na která jsem je pouštěl. Prosím Tě, Pane, pomoz mi, abych více dbal na čistotu svých dětí. Aby se za sebe před Tebou nikdy nemuseli stydět. A abych se před Tebou nemusel stydět ani já.

Dítě: Ukřižovaný Ježíši

Rodič: smiluj se nad námi.

11. zastavení: Pána Ježíše přibíjejí na kříž.

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Dítě: Pane Ježíši, přichází Tvoje největší bolest. Vojáci Ti do rukou a nohou vrážejí hřeby. Tu bolest si neumíme ani představit. A byl jsi na ni úplně sám. Nikdo Ti nepomohl.

Rodič: Můj Pane Ježíši, Ty jsi byl na svoji největší bolest sám. Proto Tě prosím, u tohoto zastavení, abychom si v našich rodinách byli vždycky natolik blízcí, aby se u nás doma nikdo necítil sám. Abychom se podporovali a poslouchali se. A abychom u nás doma udělali místo taky pro Tebe.

Dítě: Ukřižovaný Ježíši

Rodič: smiluj se nad námi.

12. zastavení: Pán Ježíš umírá na kříži

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Dítě: Je konec. Pána Ježíše už nic nebolí. Zemřel. Po celé zemi se zatmělo slunce, zřítil se jeruzalémský chrám, lidé utekli od kříže, celá příroda začala plakat. Jediný, kdo s mrtvým Ježíšem zůstal, byla jeho maminka a Jan – nejmladší apoštol.

Rodič: Pane Ježíši, Ty jsi celé tohle utrpění snášel pro nás. Dobře to víme. Přesto na Tebe často zapomínáme a utíkáme od kříže, jako Tvoji učedníci. Při tomto zastavení chci prosit za to, abychom jako rodiče vedli své děti k Tobě. Abychom se spolu s nimi modlili, spolu chodili na mše svaté, spolu si četli příběhy z Bible. Abychom Ti spolu děkovali za to, jak moc nás máš rád. Zůstaň v naší rodině, Pane, i když na Tebe často zapomínáme.

Dítě: Ukřižovaný Ježíši

Rodič: smiluj se nad námi.

13. zastavení: Pána Ježíše položili do náruče Panny Marie

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Rodič: Pán Ježíš už netrpí. Ale bolest ještě nekončí, protože teď trpí jeho maminka. Drží v rukou svého mrtvého syna. Je to stejný Ježíš, kterého chovala v Betlémě, kterého žádala o první zázrak v Káni Galilejské. Věděla, proč musí Ježíš zemřít, ale přesto je její bolest obrovská.

Dítě: Můj Pane Ježíši, dobře vím, že moji rodiče by pro mě udělali cokoliv. A jsou moc smutní, když vidí, že dělám něco špatného. Stejně smutní, jako byla tvoje maminka u kříže. Chci Tě poprosit, abych rodičům nikdy neubližoval svým zlým chováním. A abychom společně hledali pomoc u naší nebeské maminky, Panny Marie.

Rodič: Ukřižovaný Ježíši

Dítě: smiluj se nad námi.

14. zastavení: Tělo Pána Ježíše pokládají do hrobu

Rodič: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti.

Dítě: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Dítě: Poslední zastavení. Na konci cesty je tmavý studený hrob. Tělo Pána Ježíše zabalili do pláten a vchod do hrobu zavalili velkým kamenem. Jakoby Tě tam chtěli uvěznit. Ale ani hrob, ani kámen Tě nemohli zastavit. Protože Tvá cesta nekončí hrobem, ale zmrtvýchvstáním.

Rodič: Pane Ježíši, kdybychom ukončili tento příběh smrtí, bylo by to špatně. Tvá smrt není nejdůležitější. Nejdůležitější je, že jsi vstal z mrtvých. A ještě lepší je, že díky tomu i my jednoho dne vstaneme z mrtvých. Máme celý život na to, abychom šli za Tebou a uvěřili Ti. Ale potřebujeme pomoc. Všichni se potřebujeme navzájem podporovat, učit se a pomáhat si. A kde se člověk víře naučí nejlépe? Doma, ve své rodině. Proto Tě prosím, aby v našich rodinách bylo vždycky místo pro víru. Aby rodiče vychovávali své děti podle Tvého příkladu, a děti aby měli své rodiče rádi tak, jako Ty máš rád nás všechny. Požehnej našim rodinám a na přímluvu Panny Marie, všech našich strážných andělů a všech svátých nedovol, aby se naše rodiny rozpadaly.

Dítě: Ukřižovaný Ježíši

Rodič: smiluj se nad námi.

Závěrečná modlitba: Modlitba za rodiny (Jan Pavel II.)

Bože, Ty jsi Otcem všeho na nebi i na zemi. Otče, Ty jsi Láska a Život. Dej, ať skrze Tvého Syna Ježíše Krista, zrozeného z ženy působením Ducha Svatého, který je zdrojem lásky, každá lidská rodina na této zemi se stane skutečnou svatyní života a lásky pro pokolení, která se neustále obnovují. Dej, ať Tvoje milost řídí myšlenky a skutky manželů k dobru jejich rodin a všech rodin na světě. Dej, ať nová pokolení naleznou v rodině pevnou oporu pro svou lidskost a růst v pravdě a lásce. Dej, ať nad jakoukoliv slabostí a krizemi, jimiž procházejí naše rodiny, zvítězí láska, posílená milostí svátosti manželství. Dej, konečně, prosíme Tě o to na přímluvu Svaté rodiny nazaretské, ať může církev mezi všemi národy světa úspěšně plnit své poslání v rodině a pro rodinu. Ty, jenž jsi Život, Pravda a Láska, v jednotě Syna a Ducha Svatého. Amen.

Pro získání plnomocných odpustků: Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva..