Albert Veliký (1207-1280), biskup a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

Alberto Hurtado Cruchaga (1901-1952), jezuitský kněz, jenž věnoval svou lásku a úsilí chudým – Libor Churý

Alfons Maria z Liguori (1696-1787), biskup a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

Alfonso Maria Fusco (1839-1910), kněz, pastýř věnující se dětem a mládeži »« Diane Montagna

Alois Gonzaga (1568-1591), vzor čistoty, vnitřní harmonie a odpoutanosti od dočasných dober

Alois Gonzaga (1568-1592), andělský mládenec, patron mládeže a katolických škol

Alžběta Anna Setonová (1774-1821), Písmo a Eucharistie – Louise Perrotta

Alžběta od Nejsvětější Trojice (1880-1906), mystička, autorka duchovních spisů »« Diane Montagna

Alžběta Uherská (1207-1231), sloužila nemocným a bděla u umírajících – Benedictus PP. XVI

Ambrož z Milána (340-397), místodržitel, který se stal svatým – Christine Difato

Anděla Salawa (1881-1922), ve své službě viděla službu Kristu – Petr Janšta

Anselm z Canterbury (1033-1109), biskup a učitel Církve «» Benedictus PP. XVI

Anton Durcovici (1888-1951), horlivý pastýř, apoštol eucharistické adorace – Vojtěch Vlček

Anton Muzaj (1921-1948), kněz, mučedník komunismu »« Vojtěch Vlček

Antonín z Padovy (1195-1231), kněz a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

Antonín z Padovy (1195-1231), kněz a učitel Církve »« Jude Winkler OFM Conv

Apolinář Morel z Posatu (1739-1792), kapucín, oběť Francouzské revoluce «» Gottfried Egger, OFM

Atanáš z Alexandrie (295-373), biskup a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

Atanáš z Alexandrie (295-373), pětkrát ve vyhnanství za víru v Kristovo božství – Ralf Oppermann

Augustin z Hippo (354-430), biskup a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

Barnabáš » apoštol Kypru, mučedník «» Benedictus PP. XVI

Bazil Velký (330-379), biskup, učitel Církve «» Benedictus PP. XVI

Beda Ctihodný (673-735), kněz a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

Benedikt Josef Labre (1748-1783), poutník, patron bezdomovců a tuláků – Paweł Zaborowski

Benedikt z Nursie (480-547), opat, patron Evropy »« Benedictus PP. XVI

Benedikt z Nursie (480-547), opat, patron Evropy »« James A. Wiseman

Berhard Lichtenberg (1875-1943), mučedník nacismu – Radomír Malý

Bernadetta Soubirous (1844-1879), prošla testem věrnosti a pokory – Dominika Alžběta Dufferová OSU

Bernadetta Soubirous (1844-1879), prostě Bernadetta – Hallie Riedel

Bernard z Clairvaux (1090-1153), opat a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

Bonaventura z Bagnoregia (1217-1274), biskup a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

Bonifác (675-754), biskup a mučedník, apoštol Němců – Benedictus PP. XVI

Brigita Švédská (1303-1373), řeholnice, patronka Evropy – Benedictus PP. XVI

Carlo Acutis (1991-2006) » Eucharistie je mou dálnicí do nebe »« Alžběta Hrušovská.

Charles de Foucauld (1858-1916) » světec pro naši dobu «» Jaroslav Šubrt

Cyril Alexandrijský (380-444), biskup, učitel Církve »« Benedictus PP. XVI

Dominik Guzmán (1170-1221) – 01 – Předzvěst světla – Slavomír Kontúr

Dominik Guzmán (1170-1221) – 02 – Dar dobré rodiny – Slavomír Kontúr

Dominik Guzmán (1170-1221) – 03 – Rozloučení s rodištěm – Slavomír Kontúr

Dominik Guzmán (1170-1221) – 04 – Nadaný student – Slavomír Kontúr

Dominik Guzmán (1170-1221) – 05 – Kanovník v Osmě – Slavomír Kontúr

Dominik Guzmán (1170-1221) – 06 – Nová zkušenost – Slavomír Kontúr

Dominik Guzmán (1170-1221) – 07 – Touha po misiích – Slavomír Kontúr

Dominik Guzmán (1170-1221) – 08 – Boj proti herezi – Slavomír Kontúr

Dominik Guzmán (1170-1221) – 09 – Pouze řeči nestačí – Slavomír Kontúr

Dominik Guzmán (1170-1221) – 11 – Neúnavný kazatel a tužba po Ježíšovi – Slavomír Kontúr

Dominik Guzmán (1170-1221) – 12 – Člověk jako zázrak … vize Řádu kazatelů – Slavomír Kontúr

Dominik Guzmán (1170-1221), kněz – Benedictus PP. XVI

Edita Stein (1891-1942), panna a mučednice, patronka Evropy – Mária Raučinová

Edita Stein (1891-1942), panna a mučednice, patronka Evropy – Vladimír Petkevič

Edita Stein (1891-1942), panna a mučednice, patronka Evropy

Efrém Syrský (306-377), jáhen a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

Eusebius z Vercelli (283-371), biskup «» Benedictus PP. XVI

Eusebius z Vercelli (283-371), biskup, patron severní Itálie «» Guido Pettinati, SSP

Faustyna Kowalská (1905-1938), prorocká služba svaté «» Ann Bottenhorn

Faustyna Kowalská (1905-1938), sekretářka milosrdenství (1) «» Wojciech Zubkowicz, SAC

Faustyna Kowalská (1905-1938), sekretářka milosrdenství (2) «» Wojciech Zubkowicz, SAC

František Saleský (1567-1622), biskup a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

František Saleský (1567-1622), biskup a učitel Církve – opora protireformace

František z Assisi (1182-1226), tajemství radosti – John Bohrer a Joseph Stoutzenberger

František z Pauly (1416-1507), poustevník, zakladatel řádu. Patron poustevníků, trpících, námořníků

František z Pauly (1416-1507), zakladatel řádu nejmenších bratří paulánů «» Johannes Gamperl

Franz Jägerstätter (1907-1943), zrádce, fanatik, světec? »« Dorothy Garrity Ranaghan

Frédéric Ozanam (1813-1853), dar sebe samého – Ronald Ramson, CM

Gemma Galgani (1878-1903), přátelství s Ježíšem »« Teresa Tyszkiewicz

Gertruda Veliká z Helfty (1256-1302), největší mystička středověku »« Benedictus PP. XVI

Hadrián z Nikomédie (287-306), mučedník «» Johannes Gamperl

Hilarius z Poitiers (310-367), biskup a učitel Církve «» Benedictus PP. XVI

Hilarius z Poitiers (310-367), Celý svět zakvílel …

Hilarius z Poitiers (310-367), učitel církve, obhájce svaté víry «» Johannes Gamperl

Hildegarda z Bingenu (1098-1179), léčitelka a velmi dobrý znalec přírody – Helena Sochnová

Hildegarda z Bingenu (1098-1179), představená, básnířka, přírodovědkyně, mystička – Louise Perrotta

Hildegarda z Bingenu (1098-1179), středověká žena, moderní světice

Hyacinta Marto (1910-1920), vizionářka, která měla dobré a soucitné srdce

Ignác z Antiochie (50-107), biskup a mučedník. Třetí biskup města Antiochie – Benedictus PP. XVI

Ignác z Loyoly (1491-1556), voják, reformátor, pastýř – John O’Malley, SJ

Izidor ze Sevilly (560-636), biskup a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

Jakub Větší, apoštol, syn rybáře Zebedea a jeho manželky Salome – Benedictus PP. XVI

Jan Bosko (1815-1888), muž blahoslavenství

Jan Eudes (1601-1680), kněz, apoštol úcty Nejsvětějších Srdcí Ježíše a Marie – Benedictus PP. XVI

Jan Leonardi (1541-1609), kněz, horlivý a pravý reformátor – Benedictus PP. XVI

Jan Maria Vianney (1786-1859), kněz – Benedictus PP. XVI

Jan XXIII (1881-1963), dobrý papež, svatý papež «» Ján Dubina

Jana Františka Frémont de Chantal (1572-1641), cesta svaté k odpuštění «» Louise Perrotta

Jana Molla (1922-1962), obyčejná žena své doby a cesta ke svatosti

Jana Molla (1922-1962), svatě prožitý obyčejný život lékařky a matky

Jana z Valois (1464-1505), vévodkyně z Berry, zakladatelka řádů anunciátek

Jerzy Popiełuszko (1947-1984), mučedník, kněz Solidarity – Lucie Amálie Sulovská

John Henry Newman (1801-1890), vzor věrnosti «» Jerome Kodell, OSB

José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914), kněz chudých »« Diane Montagna

José Sánchez del Rio (1913-1928), mladičký mučedník pro lásku ke Kristu »« Diane Montagna

Josef z Nazareta – svatý pro bezradné – Louise Perrotta

Justin (100-165), filosof, mučedník a apologeta

Kamil de Lellis (1550-1614) služebník nemocných

Karel Spinola (1564-1622), jezuitský misionář, mučedník upálen v Japonsku – Martin Rosenbaum

Kateri Tekakwitha (1656-1680), svatá z indiánského kmene Mohavků

Kateřina Drexel (1858-1955), matka Indiánu a Černochů

Kateřina ze Sieny (1347-1380), panna a učitelka církve

Kateřina ze Sieny (1347-1380), služba Bohu, plná překvapení

Klára z Assisi (1193-1253), panna, zakladatelka řádu klarisek – Benedictus PP. XVI

Klára z Assisi (1193-1253), průkopnice víry

Klement I., († 101), papež a mučedník »« Benedictus PP. XVI

Kolumbán Mladší (543-615), opat v Luxeuil a Bobbio – Benedictus PP. XVI

Kosma a Damián, mučedníci – lékaři a lékárníci – Natalia Forte

Laura Vicuňa (1891-1904), děvče, které našlo Ježíše a dalo život za obrácení své matky – Laura Mitchell

Lev Veliký (390-461), papež a učitel Církve «» Daniel Keating

Ludvík IX. (1214-1270), král Francie, ochránce poutníků a slepců «» Johannes Gamperl

Marek evangelista » mladý muž, který nechal svoji „pečeť“ v Bibli »« Mark Hart

Margarita Clitherow (1555-1586), pohostinná mučednice – Sherry Weddell

María Josefa Alhama Valera (1893-1983), apoštolka Božího milosrdenství – Agnieszka Kańduła

Marie Celeste Crostarosa (1696-1755), zakladatelka redemptoristek, řeholnice, mystička

Marie Egyptská (344-421), mimořádně zajímavá cesta ke svatosti

Marie Magdaléna «» prototyp věřícího «» Mireia Ryšková

Marie Magdaléna «» První svědkyně Kristova vzkříšení «» Radek Tichý

Marie Magdaléna «» výtvarné podoby Magdalénina příběhu «» Jan Royt

Martin de Porres (1597-1639) – svatý „nejmenších“

Martin z Tours (316-397), apoštol venkova, misionář, obhájce slabých

Mary MacKillop (1842-1909), Matka Marie od Kříže

Matylda z Ringelheimu (895-968), manželka krále Jindřicha I., královna – Gottfried Egger, OFM

Maxmilián Maria Kolbe (1894-1941), vítězství lásky nad nenávistí »« Radomír Malý

Mechtilda z Hackebornu (1241-1298), panna, mystička, Benediktinka »« Johannes Gamperl

Michał Kozal (1893-1943), biskup a mučedník nacismu »« Radomír Malý

Michał Kozal (1893-1943), biskup a mučedník z Dachau »« Paul-H. Schmidt

Norbert z Xantenu (1080- 1134), biskup, princ ze severu »« Marek Dunda

Otýlie z Hohenburgu (660-720), patronka nevidomých «» Gottfried Egger, OFM

Paulín z Noly (353-431), biskup, církevní otec – Benedictus PP. XVI

Pavel Džidžov (1919-1952), kněz, mučedník komunismu – Vojtěch Vlček

Pavel Miki (1565-1597) a společníci, japonští mučedníci – Rajmund Ondruš SJ

Pavel Miki (1565-1597), samurajova šlechetná smrt – Patricia Mitchell

Pavel od Kříže (1694-1775), italský mystik a zakladatel řádu passionátů – Cedric Pisegna CP

Pavel z Tarsu (8-67), dětství mládí a obrácení

Pavel z Tarsu (8-67), misijní cesty a sněm v Jeruzalémě

Pavel z Tarsu (8-67), vězení a smrt

Pavol Peter Gojdič (1888- 1960), biskup prešovské eparchie, mučedník komunismu – Vojtěch Vlček

Petr Damiani (1007-1072), biskup a učitel Církve – Benedictus PP. XVI

Petr Kanisius (1521-1597), otec katechismu »« Gottfried Egger, OFM

Petr Kanisius (1521-1597), tvůrce katolického katechismu »« Bernhard Gerstle

Pier Giorgio Frassati (1901-1925), a „obyčejný“ křesťanský život

Pier Giorgio Frassati (1901-1925), student a sportovec, patron lidí hor

Pio z Pietrelciny (1887-1968), muž, který uměl číst v srdcích «» Marco Impagliazzo

Pio z Pietrelciny (1887-1968), světec blíženecké lásky «» Martin Weis

Pio z Pietrelciny (1887-1968), světec, jenž uvádí svět v úžas

Pius X. (1835-1914), papež «» Benedictus PP. XVI

Rafael Arnáiz Barón (1911-1938), mnich, který se vyznačoval heroickou pokorou – Gottfried Egger, OFM

Rajmund z Peňafortu (1175-1275), světec pravdivého světla

Řehoř Veliký (540-604), papež v neklidné době »« Martin Weis

Rita z Cascie (1381-1457), řeholnice, patronka neřešitelných situací – Dana Jaceková

Rita z Cassia (1381-1457), svatá do každé rodiny – Juraj Pigula OSA

Robert Bellarmin (1542-1621), biskup a učitel Církve »« Benedictus PP. XVI

Šarbel Machlúf z Libanonu (1828-1898), kněz, řeholník, svatý poustevník «» Mieczystaw Piotrowski, TCh

Šarbel Machlúf z Libanonu (1828-1898), řemeslník pokoje «» Fady Noun

Simeon, prorok, který měl od Boha příslib, že nezemře dříve, než uvidí Spasitele – Jacek Pędziwiatr

Stanislav Kostka (1550-1568), šlechtictví a mladost spojené ve vynikající ctnosti

Stanislav ze Sczepanova (1030-1079), patron morálního řádu – Magdalena Wojaczek

Tereza z Kalkaty (1910-1997), misionářka lásky

Terezie z Lisieux (1873-1897), vyhrát zápas bez boje – Joseph F. Schmidt, FSC

Tomáš Apoštol, každá pochybnost může přivést k pravdě – Tomáš Hupka

Tomáš Apoštol, muž hluboké víry a silné oddanosti Pánu a evangeliu!

Tomáš z Akvinu (1224-1274), kněz a učitel Církve «» Benedictus PP. XVI

Tomáš z Akvinu (1224-1274), žebravý kazatel, vědec i básník «» Jaroslav Šubrt

Uršula Ledóchowska (1865-1939), zakladatelka sester uršulinek Srdce Ježíše Umírajícího

Vasiľ Hopko (1904-1976), pomocný biskup prešovské eparchie, mučedník komunismu – Vojtěch Vlček

Vavřinec z Brindisi (1559-1619), kněz a učitel Církve

Victoria Rasoamanarivo (1848-1894), princezna a misionářka – Woodeene Koenig-Bricker

Vilmos Apor (1892-1945), biskup, mučedník komunismu – Vojtech Vlček

Vincenc Evžen Bossilkov (1900-1952), biskup, mučedník komunismu – Vojtěch Vlček

Vincenc z Pauly (1581-1660), cesta svátého Vincence k Ježíšovi »« Louise Perrotta

Vincenc z Pauly (1581-1660), kněz, zakladatel kongregace lazaristů

Vladimír Ghika (1873-1954), apoštol chudých a nemocných, mučedník komunismu – Vojtech Vlček

Vojtěch (956-997), biskup a mučedník – vztah světce k vlasti pozemské a k vlasti nebeské – Jan Slepička

Zoltán Lajos Meszlényi (1892-1951), umučený komunisty v koncentračním táboře Kistracsa – Vojtech Vlček